Med fokus på logistikfastigheter

Lyckebo Logistikfastigheter fokuserar på tre kriterier i uppbyggnaden av sitt fastighetsbestånd av moderna och hållbara logistikfastigheter. Hyresgästerna skall vara väletablerade och ledande aktörer inom sin bransch. Fastigheterna skall vara belägna på erkända logistikorter med en bra infrastruktur som ger förutsättningar för effektiv och hållbar logistik. De fastigheter som förvärvas skall vara producerade med hög kvalité och miljöcertifierade. Dessa fokusområden resulterar i välanpassade och moderna logistikfastigheter som skapar värde för våra hyresgäster och ägare.

Specialist på logistik

Lyckebo Logistikfastigheter har ambitionen att vara en bra ägare till de logistikfastigheter som bolaget förvärvar. Ägaren har lång erfarenhet och kunskap inom logistikbranschen.

Starka hyresgäster

Våra hyresgäster är väletablerade, starka och ledande aktörer inom sin bransch med högt ställda krav på läge, miljö, hållbarhet och kvalité.

Strategiska lägen

Fastigheterna ligger på strategiska logistikorter som kännetecknas av optimal infrastruktur.

Våra fastigheter är uppförda med fokus på hög kvalité och hållbarhet.

Fastigheter

Roc properties i korthet Q1 2022

Total yta

73 689

kvm

Genomsnittlig hyrestid

12

år

Antal fastigheter

3

Grundat

2021

Förvaltat fastighetsvärde

ca 1,5 mdr SEK (Q1 2022)

investerare

Kvalitet och medvetenhet är viktiga värden i vårt arbete för en hållbar framtid.

Hållbarhet

Kontakta oss gärna

Behöver du hjälp eller önskar felanmäla något, kontakta oss för snabb och effektiv service via support@lyckebolog.se.

För övriga frågor, som inte rör felanmälan kontakta oss på info@lyckebolog.se